The safety of the people shall be the highest law.

Aktualności

Przejdź na tę stronę aby przejrzeć wypisy z najnowszych publikacji Piotra Nowaczyka....
Read more...

Sądy i organizacje arbitrażowe

Organizacje i stowarzyszenia, których członkiem jest Piotr Nowaczyk oraz certyfikaty wpisu na list...
Read more...

Doświadczenie

Curriculum Vitae Piotra Nowaczyka, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, doświadczenie w arbitra...
Read more...

UNCITRAL.pl

UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law) – komisja ONZ do spraw międzynarod...
Read more...
About Us Image

Dzień dobry Państwu,

To jest witryna internetowa dla zainteresowanych arbitrażem. Zachęcam do polubownego rozstrzygania sporów. Polecam zamieszczanie w umowie zapisu na sąd polubowny. Spór jest nieszczęściem dla każdej ze stron. Jak z niego wyjść z podniesionym czołem?

Arbitraż jest dla dżentelmenów. Dla reszty są sądy powszechne (ang: public courts, common courts).

Arbitrem się nie jest. Arbitrem się bywa. Bywałem arbitrem wielokrotnie, w różnych systemach prawnych, w wielu instytucjach, w wielu krajach. Promuję arbitraż i alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (ADR). Dla promocji arbitrażu pozostaję do dyspozycji.

Piotr Nowaczyk

Najnowsze artykuły

Droga do kariery arbitra jest długa. Wiedzie najczęściej poprzez karierę adwokata, radcy prawnego, sędziego, pracownika nauki, czasami biznesmena, dyplomaty, polityka, albo eksperta. Bywa, że na początku kariera ta stanowi zaledwie zajęcie uboczne. Ktoś kogoś powołał na arbitra raz, później drugi raz i jeszcze parę razy. Zajęcie to trzeba było najpierw wcisnąć pomiędzy codzienne obowiązki zawodowe, […]

Read more...

Wolny od sztywnych procedur arbitraż międzynarodowy wytworzył specyficzną kulturę. Niektóre zwyczaje ustaliły się odnośnie samej formy obrad. Rozprawy odbywają się najczęściej w salach sądów polubownych, salach konferencyjnych izb gospodarczych, kancelarii prawniczych, albo hoteli. W krajach Wschodu zdarzało się już orzekać w restauracjach, świetlicach, a nawet w szkolnej klasie. Widok arbitrów siedzących przed tablicą szkolną podziałał […]

Read more...

O zarobkach prawników krążą legendy. Prawie w każdym kraju prawnicy należą do middle class, często do upper middle class, a czasami nawet do high class. Wysokie zarobki przekładają się na wysoki standard życia. Nawet w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 30 lat temu adwokaci mieli się całkiem dobrze. Wspominam rozmowę kilku starszych adwokatów w pokoju adwokackim w […]

Read more...