The safety of the people shall be the highest law.

Aktualności

Przejdź na tę stronę aby przejrzeć wypisy z najnowszych publikacji Piotra Nowaczyka....
Read more...

Sądy i organizacje arbitrażowe

Organizacje i stowarzyszenia, których członkiem jest Piotr Nowaczyk oraz certyfikaty wpisu na list...
Read more...

Doświadczenie

Curriculum Vitae Piotra Nowaczyka, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, doświadczenie w arbitra...
Read more...

UNCITRAL.pl

<p>UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law) – komisja ONZ do spraw międzyna...
Read more...
About Us Image

Dzień dobry Państwu,

To jest witryna internetowa dla zainteresowanych arbitrażem. Zachęcam do polubownego rozstrzygania sporów. Polecam zamieszczanie w umowie zapisu na sąd polubowny. Spór jest nieszczęściem dla każdej ze stron. Jak z niego wyjść z podniesionym czołem?

Arbitraż jest dla dżentelmenów. Dla reszty są sądy powszechne (ang: public courts, common courts).

Arbitrem się nie jest. Arbitrem się bywa. Bywałem arbitrem wielokrotnie, w różnych systemach prawnych, w wielu instytucjach, w wielu krajach. Promuję arbitraż i alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (ADR). Dla promocji arbitrażu pozostaję do dyspozycji.

Piotr Nowaczyk

Najnowsze artykuły

W stolicy Macedonii Skopje odbyła się w dniach 19-20 kwietnia 2018 ważna międzynarodowa konferencja poświęcona nowym inicjatywom i perspektywom arbitrażu. Piotr Nowaczyk w swoim wystąpieniu „Arbitrator’s Immunity – Fact or Fiction?” poruszył kwestie osobistego bezpieczeństwa arbitra. Przytaczając przykłady miedzynarodowych arbitrów, którzy w czasie pełnienia misji narażeni byli na różne niebezpieczeństwa: zamach, porwanie, napad, aresztowanie, groźba […]

Read more...

Warsaw Arbitration and Mediation Days (Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji), 23-25 maja 2018 r. Serdecznie zapraszamy na Warsaw Arbitration and Mediation Days (Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji), trzydniową konferencję będącą wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej ICC, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, […]

Read more...

Droga do kariery arbitra jest długa. Wiedzie najczęściej poprzez karierę adwokata, radcy prawnego, sędziego, pracownika nauki, czasami biznesmena, dyplomaty, polityka, albo eksperta. Bywa, że na początku kariera ta stanowi zaledwie zajęcie uboczne. Ktoś kogoś powołał na arbitra raz, później drugi raz i jeszcze parę razy. Zajęcie to trzeba było najpierw wcisnąć pomiędzy codzienne obowiązki zawodowe, […]

Read more...