Helsinki International Arbitration Day

Helsiński Dzień Międzynarodowego Arbitrażu: 18 maja 2017 r.

Instytut Arbitrażowy Fińskiej Izby Handlowej jest organizatorem i gospodarzem Helsińskiego Dnia Międzynarodowego Arbitrażu. Piotr Nowaczyk będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego, którego tematem jest problem kosztów postępowania arbitrażowego, obciążenia kosztami stron postępowania oraz praktyka wynagradzania arbitrów.

PROGRAM    FORMULARZ REJESTRACYJNY