Konferencja w Skopje poświęcona nowym inicjatywom i perspektywom arbitrażu

W stolicy Macedonii Skopje odbyła się w dniach 19-20 kwietnia 2018 ważna międzynarodowa konferencja poświęcona nowym inicjatywom i perspektywom arbitrażu. Piotr Nowaczyk w swoim wystąpieniu „Arbitrator’s Immunity – Fact or Fiction?” poruszył kwestie osobistego bezpieczeństwa arbitra. Przytaczając przykłady miedzynarodowych arbitrów, którzy w czasie pełnienia misji narażeni byli na różne niebezpieczeństwa: zamach, porwanie, napad, aresztowanie, groźba bezprawna, rewizja, włamanie, kradzież akt, agresja fizyczna i słowna, konfiskata, próba zajęcia konta bankowego, proces odszkodowawczy itp. – wskazał na konieczność objęcia arbitrow ochroną. Wykazał przykładami, że w niektórych państwach arbitrzy korzystają z pełnego immunitetu podobnie jak dyplomaci. W innych, z immunitetu podobnego do immunitetu sędziowskiego, gwarantującego bezpieczeństwo osobiste i pełną wolność wypowiedzi. Są jednak państwa, w tym leżące w centrum kontynentalnej Europy, gdzie immunitet arbitra jest zwykłą fikcją. Dysproporcje te sprawiają, że arbitrzy, w zależności od narodowości, bądź miejsca postępowania mogą czuć się bardziej lub mniej bezpiecznie. Może to wpływać na poczucie niezależności i w różny sposób styumulować, bądź ograniczać swobodę osądu i wypowiedzi. Piotr Nowaczyk zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia przepisów dotyczących immunitetu arbitra poprzez wypracowanie wspólnych standardów lub uchwalenie stosownej międzynarodowej konwencji.