Publikacje

Czy arbitraż jest stary jak Świat ?

Był znany w czasach starożytnych. Dowody jego istnienia znajdujemy w greckich komediach antycznych, fenickiej tradycji, studiach filozoficznych i etnograficznych. Gdyby poszukać odpowiedzi w samym tytule książki Fryderyka Engelsa „Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa” (obowiązkowa lektura nie tylko na wydziałach filozoficznych) można założyć, że arbitraż powstał na pewno po powstaniu rodziny, wspólnot rodowych i plemiennych. […]

Read more...

Helsinki International Arbitration Day

Helsiński Dzień Międzynarodowego Arbitrażu: 18 maja 2017 r. Instytut Arbitrażowy Fińskiej Izby Handlowej jest organizatorem i gospodarzem Helsińskiego Dnia Międzynarodowego Arbitrażu. Piotr Nowaczyk będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego, którego tematem jest problem kosztów postępowania arbitrażowego, obciążenia kosztami stron postępowania oraz praktyka wynagradzania arbitrów.   

Read more...

Jak dorobić się lepszych sędziów

Bardzo krytycznie ocenia pan polskie sadownictwo i sędziów, ale sam pan mecenas zaczynał zdaje się jako sędzia?

Temat „odciążania sądownictwa” męczy mnie i nudzi od przeszło 35 lat. W 1978 roku zostałem zesłany, jako asesor sądowy do Środy Wielkopolskiej – wówczas najbardziej zaniedbanego sądu w Wielkopolsce. Tak zwany wskaźnik zaległości wynosił wówczas 3.0 dla pozostałych sądów. Oznaczało to, że na wyznaczenie rozprawy czekało się 3 miesiące. Dla Środy Wlkp. wskaźnik ten wynosił 8.0., czyli na pierwszą rozprawę czekało się 8 miesięcy. (więcej…)

Read more...

Czy moralne jest oVATowianie arbitrażu

Podatek VAT jest problemem dla wielu. Czy trzeba go płacić od każdego towaru i każdej usługi?
Arbitraż jest specyficznym rodzajem wymiaru sprawiedliwości. Czy moralne jest opodatkowanie wymiaru sprawiedliwości? Wymierzanie sprawiedliwości nie jest działalnością gospodarcza, biznesem. Czy można więc obłożyć taki wymiar sprawiedliwości podatkiem od towarów i usług? Twierdzę, że NIE. (więcej…)

Read more...

Renomowany arbiter opuścił kancelarię Dentons i rozpoczął praktykę solową

Piotr Nowaczyk, jeden z najbardziej znanych polskich prawników arbitrażowych, odszedł w lipcu 2015 r. z kancelarii Dentons, by prowadzić działalność samodzielnie. Był założycielem praktyki rozwiązywania sporów w kancelarii Salans, obecnie Dentons i wieloletnim jej partnerem. Obecnie skupił się na praktyce niezależnego arbitra. Jest ekspertem i doradcą  w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1976), w latach 1978-1982 wykonywał funkcje sędziowskie. Od 1984 jest adwokatem w Polsce, a od 1994 we Francji. Lista pełnionych przez niego funkcji w międzynarodowych i krajowych instytucjach i organizacjach związanych z arbitrażem handlowym jest tak samo długa, jak jego doświadczenie jako arbitra i pełnomocnika stron w postępowaniach arbitrażowych. W latach 2003-2015 był członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC (International Chamber of Commerce) w Paryżu. (więcej…)

Read more...

Międzykulturowe aspekty mediacji - z doświadczeń mediatora

Piotr Nowaczyk

Mediator, arbiter i każdy negocjator wie, że ludzie różnych kultur przywiązują zróżnicowane znaczenie do gestów, zachowań, doboru ludzi, a również do wypowiadanych słów. Te cztery elementy: gesty, zachowania, dobór ludzi, a następnie dobór słów – sprawiać mogą, że konflikt międzyludzki rozwiązać będzie łatwiej, albo trudniej. Na temat mowy ciała (body language) pojawiło się trochę literatury. Jej przydatność, moim zdaniem, jest jednak ograniczona. Jak na razie, doceniają ją głównie uczestnicy powstających ostatnio „szkół uwodzenia”, a część wskazówek przydaje się poszukującym pracy albo zdającym egzaminy. (więcej…)

Read more...