UNCITRAL.pl

UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law) – komisja ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego. Utworzenie komisji nastąpiło 17 grudnia 1966 r., rezolucją nr 2205.

Informacja o stronie

Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL

UNCITRALPOLSKI TEKSTe-Przegląd Arbitrażowy

Zamysłem powołania UNCITRAL było wypracowanie wspólnych regulacji w handlu międzynarodowym. Komisja ma swoją siedzibę w Wiedniu. Sesje grup roboczych odbywają się naprzemiennie w siedzibach ONZ w Wiedniu i Nowym Jorku. Uczestnikami mającymi wpływ na tworzenie nowego międzynarodowego prawa handlowego są przedstawiciele 60 krajów członkowskich i obserwatorzy z głosem doradczym.

Dla potrzeb regulacji sporów UNCITRAL opracował Regulamin Arbitrażowy i Ustawę Modelową.

Piotr Nowaczyk był polskim delegatem w Grupie Roboczej UNCITRAL ds. Arbitrażu i Koncyliacji. Brał przez 4 lata udział w przygotowaniu i uchwaleniu obecnego Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL. Jest autorem jego pierwszego tłumaczenia na język polski i współautorem Komentarza wydanego w serii dużych komentarzy Becka.

 

 

Pobierz polski tekst Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL w formacie .pdf