Helsinki International Arbitration Day

Helsiński Dzień Międzynarodowego Arbitrażu: 18 maja 2017 r. Instytut Arbitrażowy Fińskiej Izby Handlowej jest organizatorem i gospodarzem Helsińskiego Dnia Międzynarodowego Arbitrażu. Piotr Nowaczyk będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego, którego tematem jest problem kosztów postępowania arbitrażowego, obciążenia kosztami stron postępowania oraz praktyka wynagradzania arbitrów.   

Read more...

Międzykulturowe aspekty mediacji - z doświadczeń mediatora

Piotr Nowaczyk

Mediator, arbiter i każdy negocjator wie, że ludzie różnych kultur przywiązują zróżnicowane znaczenie do gestów, zachowań, doboru ludzi, a również do wypowiadanych słów. Te cztery elementy: gesty, zachowania, dobór ludzi, a następnie dobór słów – sprawiać mogą, że konflikt międzyludzki rozwiązać będzie łatwiej, albo trudniej. Na temat mowy ciała (body language) pojawiło się trochę literatury. Jej przydatność, moim zdaniem, jest jednak ograniczona. Jak na razie, doceniają ją głównie uczestnicy powstających ostatnio „szkół uwodzenia”, a część wskazówek przydaje się poszukującym pracy albo zdającym egzaminy. (więcej…)

Read more...