Doświadczenie

Curriculum Vitae Piotra Nowaczyka, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, doświadczenie w arbitrażu.

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

UAM Poznań (1976), podyplomowe studia prawa gospodarczego, Warszawa (1989), Ecole de Formation du Barreau, Paryż (1992).

Doświadczenie zawodowe:

Wpis na listy adwokatów:

Poznań (1984), Paryż (1993), Warszawa (1994); ex-partner DENTONS (wcześniej SALANS); członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC w Paryżu (2003-2015); delegat Polski w UNCITRAL (2006-2010); prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (2006-2009); certyfikowany arbiter (Chartered Arbitrator od 2010); mediator, członek Komisji Rozjemczych FIDIC; ekspert WIPO.

Doświadczenie w arbitrażu:

Przewodniczący, arbiter jedyny, współarbiter, pełnomocnik w ponad 200 postępowaniach arbitrażowych, prowadzonych w języku angielskim, francuskim, niemieckim, czeskim, polskim i rosyjskim, wg regulaminów: AAA-ICDR, BCCI, CAC, CAC-ADR.eu, CACI, CAS, CCIR, CCP, CIETAC, DIA, ECCI, FAI, FAI, HCCI, IAA, IAC, IACA, ICAC Kijów, ICAC Moskwa, ICANN, ICC, IHK, Lewiatan, LME, NAF, PBA, PIIT, PKOL, RCA, SAKIG, SANIG, SCC, SIDiR, Swiss Rules, VCCA, VIAC, WIPO, UNCITRAL i innych ad hoc.

Miejsce postępowania w:

Austrii, Białorusi, Bułgarii, Czechach, Chinach, Estonii, Francji, Indiach, na Litwie, w Mołdawii, Monako, Niemczech, Polsce, Rosji, Rumunii, Singapurze, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainie, USA i na Węgrzech, z udziałem organizacji i stron z: Andory, Armenii, Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Bułgarii, Chin, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Hong-Kongu, Indii, Iranu, Irlandii, Izraela, Kajmanów, Kanady, Kazachstanu, Kirgizji, Korei, Litwy, Luksemburga, Macedonii, Malezji, Malty, Mołdawii, Mongolii, Niemiec, Peru, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Saint Vincent i Grenadyn, Serbii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Wysp Normandzkich.

Przynależność do organizacji zawodowych:

Certyfikowany arbiter (Chartered Arbitrator), członek rzeczywisty (fellow) Królewskiego Instytutu Arbitrów (FCIArb) i Australian Centre for International Commercial Arbitration; dożywotni członek Indian Arbitration Council; członek: Vienna Center Advisory Board, Danish Arbitration Institute, Canadian Bar Association, Law Society of England & Wales, IBA Arbitration Committee (Sub-Committee on Conflicts of Interest 2008-2010); członek: ASA, CEA, CEPANI, DIS, ICA, ICCA, ITA, ÖVS, PSSP, SAA, UIA; niezależny consultant FIDIC.

Nagrody i rekomendacje:

United Nations for a Better World – Medal, 1985.
• Rekomendowany w kategorii: rozwiązywanie sporów przez Global Chambers Report (od 2008), Europe Chambers Report (od 2012), wymieniony w kategorii najbardziej poszukiwanych arbitrów w Europie.
• Rekomendowany przez PLC Which Lawyer 2012 w kategorii rozwiązywania sporów oraz własności intelektualnej.
• Rekomendowany przez The Legal 500 EMEA w latach 2010, 2011 i 2012.
• Uznany przez Legalease za eksperta w kategorii: rozwiązywanie sporów sądowych, mediacja i arbitraż, jak również w kategorii: IP, IT i prawo telekomunikacyjne w Polsce.
• Rekomendowany przez Guide to the World’s Leading Experts in Commercial Arbitration w roku 2013, uznany za wybitnego arbitra oraz pełnomocnika
w Polsce w kategorii arbitraż przez Who’s Who Legal 2012.
• Zwycięzca w kategorii: arbitraż w Polsce przez ILO Client Choice Awards
w latach 2010, 2011 i 2012.
• Złoty Krzyż Zasługi za promocję arbitrażu i Polski jako miejsca arbitrażu.
• Avocat Honoraire, Paryż, 2015.

Wpisany na listy arbitrów:

AAA-ICDR, SCC (optional clause), Centrum Wiedeńskie, WIPO, Polska Izba Informatyki Technologii i Telecommunikacji, Związek Banków Polskich, International Trademark Association, Trybunał Arbitrażowy ds Sportu
w Lozannie, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, ICAC Kijów, ICAC Moskwa, KLRCA Malezja, CEPANI, CIETAC, HKIAC, KCAB, SIAC, The Cairo Regional Centre, Dubai International Arbitration Center, Teheran Regional Arbitration Centre oraz sądów arbitrażowych w Armenii, Azerbajdżanu, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estoni, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Litwie, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowenii i na Węgrzech.

Publikacje:

Założyciel i redaktor Biuletynu Arbitrażowego, współautor komentarza do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL oraz Systemu Prawa Handlowego, autor ponad 100 artykułów na temat arbitrażu, ADR i mediacji, wykładowca
i uczestnik przeszło 100 międzynarodowych konferencji arbitrażowych.

Języki:

angielski, francuski, niemiecki, polski, rosyjski, włoski.