ABC Arbitrażu

„ABC Arbitrażu” to odpowiedź na zapotrzebowanie środowisk prawniczych, których przedstawiciele zadawali niekiedy wprost podstawowe pytania o istotę arbitrażu.

ABC Arbitrażu
1. Co to jest arbitraż?
2. Od kiedy istnieje arbitraż?
3. Na podstawie jakich przepisów funkcjonuje?
4. Czym różni się sąd arbitrażowy od zwykłego sądu?
5. Czy rozprawa wygląda inaczej?
6. Jake wpływ na postępowanie mają strony?
7. Czym różni się sąd polubowny od sądu arbitrażowego?
8. Jakie są zalety arbitrażu?
9. Jakie są wady arbitrażu?
10. Czy w Polsce jest łatwy dostęp do arbitrażu?
11. Czy jestśmy krajem przyjaznym arbitrażowi?
12. Ile jest w Polsce stałych sądów arbitrażowych?
13. Jaki jest obszar działania sądów arbitrażowych?
14. Czy wyroki polskiego sądu arbitrażowego są uznawane za granicą?
15. Który sąd polubowny jest właściwy do rozstrzygania danej sprawy?
16. Czy niższa taryfa opłat to ważny argument?
17.Co powinny zrobić osoby, które chcą się poddać arbitrażowi?
18. Co to jest zaps na sąd polubowny?
19. Jaka jest różnica między klauzulą arbitrażową a innymi sposobami poddania się arbitrażowi?
20. Gdzie zamieszcza się klauzulę
21. Jak powinna wyglądać klauzula?
22. Jakie są najczęstsze błędy w klauzulach?
23. Co to jest klauzula siły wyższej?
24. Co to jest klauzula wykonalności?
25. Czy ta same sprawl może być rozstrzygana zarówno przez sąd polubowny jak i powszechny?
26. Który wyrok jest ważniejszy - sądu arbitrażowego czy powszechnego?
27. Czy sąd powszechny może uchylić wyrok sądu polubownego?
28. Cozy różni się arbitraż od mediacji?
29. Kiedy wybrać arbitraż a kiedy mediację?
30. Jak wygląda procedura mediacji?
31. Czym warto kierować się przy wyborze sądu?
32. Co to jest ADR?
Autor: Piotr Nowaczyk, Prezes Sądu Arbitrażowego w latach 2006-2009.