Dyskusja adwokatów o projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Dyskusja adwokatów o projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Minister Sprawiedliwości zapowiedział nowelizację przepisów procedury cywilnej. W adwokackiej grupie dyskusyjnej Polska Palestra rozpoczęła się dyskusja, zainicjowana opinią adw. dr Moniki Strus-Wołos. Zachęcamy wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich do udziału w dyskusji, zgłaszania swoich uwag. Będziemy się starali aby uwagi te zostały wykorzystane w procesie legislacyjnym. W dyskusji pomijamy narazie planowaną przez Ministra Sprawiedliwości podwyżkę opłat sądowych bowiem w oficjalnym komunikacie, po kilku dniach krytyki, Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się z projektu podwyżek. (Niemniej zauważyć należy, że poza komunikatem art. 5 projektu ustawy (dotyczący kosztów) o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, nie został jeszcze wykreślony z oficjalnego przedłożenia publikowanego na stronach RCL.

Dla ułatwienia dyskusji publikujemy zestawienie porównawcze obecnego tekstu KPC, projektowanych zmian i uwag adwokatów. Plik można przeglądać w przeglądarce Issuu bądź pobrać jako .pdf

Poczekaj na załadowanie przeglądarki Issuu:

27 czerwca 2018 r. na stronach RCL opublikowano „nowy” projekt MS nowelizacji KPC i ustawy o kosztach sądowych. ANaliza zmian wkrótce.

 

Od góry

Wszystkie wpisy chronologicznie

Ładowanie…