Komisja nadzwyczajna za wprowadzeniem ordynacji proporcjonalnej w wyborach do rad gmin

Komisja nadzwyczajna za wprowadzeniem ordynacji proporcjonalnej w wyborach do rad gmin

Komisja nadzwyczajna opowiedziała się wczoraj za wprowadzaniem ordynacji proporcjonalnej w wyborach do rad gmin, znosząc tym samym obowiązującą obecnie ordynację większościową, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y).

Zgodnie z projektem zmian w ordynacji wyborczej autorstwa PiS wybory do rad są powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i odbywają się w głosowaniu tajnym. Przeciwko tym zmianom protestowała opozycja. Zdaniem Tomasza Jaskóły (Kukiz’15), JOW-y to „najlepszy system wyborczy, zrozumiały przez wszystkich obywateli”.

Zdaniem opozycji, zniesienie JOW-ów w wyborach do rad gmin wpłynie też na obniżenie frekwencji w wyborach do rad gmin. Andrzej Matusiewicz (PiS) ocenił, że JOW-y „nie pozwalają na prezentację wszystkich preferencji wyborczych w danym okręgu”. – Ten kto wygrywa bierze wszystko – zaznaczył.

Łukasz Schreiber (PiS), odpierając zarzut opozycji przekonywał, że zmiana ta nie doprowadzi do „upartyjnienia” samorządów. – Ludzie w gminach nie głosują na taką czy inną partię, tylko na człowieka. To, do jakiego komitetu należy, jest sprawą trzeciorzędną – ocenił.

Opozycja złożyła wniosek o odrzucenie zapisu w całości. Większość komisji się jednak do niego nie przychyliła. Wcześniej posłowie zgodzili się też na wydłużenie czasu na zgłoszenie protestu wyborczego z 3 do 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW.

Przed tygodniem, 20 maja 2017 r. lokalni działacze K’15 w Poznaniu podjęli działania lobbingowe przeciwko likwidacji JOW w wyborach samorządowych, składając petycję na ręce Posła PiS Szymona Szynkowskiewgo vel Sęka, który wcześniej zapowiadał szerokie konsultacje społeczne projektu, po jego złożeniu w Sejmie – co nie przeszkodziło Posłowi na posiedzeniu komisji głosować przeciwko wnioskom o przeprowadzenie takich konsultacji.

Projekt PiS – Przebieg procesu legislacyjnego

Projekt K’15 – Przebieg procesu legislacyjnego

Od góry

Wszystkie wpisy chronologicznie

Ładowanie…