Kontynuowanie działań lobbingowych Zarządu Głównego ZKwP

Kontynuowanie działań lobbingowych Zarządu Głównego ZKwP
zamknij

Do dnia 13 lipca 2019 r. Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce w nowym składzie osobowym, nie podjął żadnej decyzji co do kontynuowania działań lobbingowych w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt bądź opracowania własnego projektu ustawy o hodowli psów rasowych. Nie podjęto też żadnej decyzji co do kontynuowania projektu internetowego ZKwP.info Pies Rasowy.

Przejrzyj wpisy dotyczące dotychczasowych działań Zarządu Głównego ZKwP w sprawie ustawy o ochronie zwierząt.

Zobacz także internetowy projekt promujący Polską Księgę Rodowodową ZKWP


 

Na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego ZKwP w dniach 7 kwietnia i 14 kwietnia 2019 r. w związku z ustąpieniem z funkcji dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Pana Profesora Andrzeja Kaźmierskiego  i całego dotychczasowego Prezydium Zarządu Głównego; Zarząd Główny dokonał następujących zmian personalnych w swoim składzie:

Komunikat oficjalny ZG ZKwP

7 kwietnia 219 r.

1.W głosowaniu tajnym wybrano:

na funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego ZKwP Panią Iwonę Magdziarską – Olesińską,
na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Hodowlanych Pana Rafała Firsta,
na funkcję Członka Prezydium ZG Pana Grzegorza Werona.

2.Pani Anna Rogowska, Pan Tomasz Sławik i Pan Tadeusz Wirmański złożyli rezygnację z funkcji członków Zarządu Głównego na ręce Głównej Komisji Rewizyjnej.

14 kwietnia 2019 r.

1.W głosowaniu tajnym wybrano:

na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Organizacyjnych Pana Romana Sobkowicza,
• na funkcję Skarbnika ZG Pana Marka Trębalę,
na funkcję Sekretarza ZG Panią Małgorzatę Juszczyk,
• na funkcję Członka Prezydium ZG Pana Andrzeja Zamoyskiego.

2.Pan Zbigniew Łomiński, Leszek Siejkowski i Waldemar Federak złożyli rezygnację z funkcji członków Zarządu Głównego ZKwP.

zamknij

Projekt internetowy zkwp.info PIES RASOWY, jako witryna promująca Polską Księgę Rodowodową ZKwP i kształtująca wizerunek Związku, będzie kontynuowany po uzyskaniu stanowiska nowego Zarządu Głównego ZKwP


26 czerwca 2019 r.

Komunikat oficjalny ze strony zkwp.pl

Zarząd Główny (wybrany w wyborach uzupełniających na Zjeździe Delegatów 31 maja 2019 r.); w dniu 26 czerwca 2019 r. ukonstytuował się w następująco:

 Przewodnicząca Anna Rogowska
 Wiceprzewodniczący do Spraw Organizacyjnych Andrzej Szutkiewicz
 Wiceprzewodnicząca do Spraw Hodowlanych Mariola Semik
 Sekretarz Waldemar Federak
 Skarbnik Tadeusz Wirmański
 Członkowie Prezydium: Aleksander Skrzyński
Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Członkowie Zarządu Głównego: Andrzej Brabletz
Bogusław Chmiel
Barbara Czasławska
Henryk Dymalski
Arkadiusz Goguła
Małgorzata Juszczyk
Małgorzata Kędziorek
Waldemar Kosmalski
Barbara Larska
Zbigniew Łomiński
Iwona Magdziarska-Olesińska
Robert Mroczko
Jerzy Okoński
Leszek Siejkowski
Tomasz Sławik
Zygmunt Stelmach
Sylwester Szumaczuk
Marek Trębala
Zastępcy członków Zarządu Głównego: Aleksandra Sękowska -Miros
Andrzej Perek
Zbigniew Szcześniak
Marek Lewandowski
Anna Jaśkiewicz

13 lipca 2019 r.

Miesiąc po ukonstytuowaniu się ZG ZKwP w Krajowym Rejestrze Sądowym wciąż nie są odnotowane zmiany osobowe w ZG. Może to być wynkiem (1) Niezłożenia wniosku do KRS przez nowy Zarząd; (2) wątpliwości nadzoru lub sądu co do statutowej prawidłowości dokonanych zmian (3) błędu w internetowym systemie Centralnej Informacji KRS –  (i oby była to ta trzecia możliwość – chociaż to najmniej prawdopodobne – bo dwie pierwsze miałyby bardzo negatywny wpływ na wizerunek ZKwP). W każdym razie na stronach oficjalnych zkwp.pl powinno pojawić się stosowne wyjaśnienie oraz sprawozdanie ze Zjazu. Polityka informacyjna Związku polegająca na „milczeniu” także nie sprzyja kształtowaniu wizerunku ZKwP.
[/notification]

KRS ZKwP wypis aktualny na dzień 13 lipca 2019 r.17 lipca 2019 r.

W dniu 17 lipca 2019 r. do Sądu Rejonowego w Warszawie – Krajowego Rejestru Sądowego wpłynęło pismo organu nadzoru nad stowarzyszeniem ZKwP, Prezydenta Miasta Stołeczego Warszawy, stwierdzające, że uchwały o zmianie statutu ZKwP podjęte w dniu 31 maja 2019 r. zostały podjęte z naruszeniem Statutu Związku i Prawa o stowarzyszeniach, co pociąga za sobą nieważność dokonanych zmian personalnych w składzie Zarządu Głównego; i nakazujące Związkowi Kynologicznemu w Polsce przywrócenie stanu sprzed 31 maja 2019 r. w terminie 30 dni.


Otwórz pismo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w formacie .pdf Pismo wpłynęło do Sądu Rejonowego w Warszawie 17 lipca 2019 r.

Od góry

Wszystkie wpisy chronologicznie

Ładowanie…