Ministerialna zapowiedź zmian w procedurze cywilnej – radykalna podwyżka opłat sądowych

Ministerialna zapowiedź zmian w procedurze cywilnej – radykalna podwyżka opłat sądowych

Czego Minister Zbigniew Ziobro nie powiedział

25 listopada 2017 r. Pan Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział na konferencji prasowej „fundamentalne zmiany” w procedurze cywilnej. Sprawy mają toczyć się szybciej a sądy mają się zbliżyć do obywatela. Nim omówię kilka propozycji ministra, które wydają się ciekawa, warto jednak zauważyć to, czego Pan minister Zbigniew Ziobro nie powiedział a co znalazło się w skierowanym na rządową ścieżkę legislacyjną, projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Otóż na konferencji prasowej ministra, nie wspomniano, że projekt zmian przewiduje w art. 5 zmianę ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. A w niej radykalne podwyżki opłat. I tak:

Pierwsza zmiana to uchylenie zwolnienia od opłaty wniosku o sporządzenie i doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem. Dotychczas wniosek taki był wolny od opłaty. Teraz – tzn. jeśli projekt zostanie uchwalony – zapłacimy od samego wniosku 100,- zł.

Dotychczasowa zasada ogólna, że w sprawach, w których pobiera się opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu i nie może być wyższa niż 100.000,- zł zastępuje się wprowadzeniem opłaty stałej dla spraw o wartości przedmiotu sporu do 20.000,- zł oraz 5% wartości przedmiotu sporu powyżej 20.000,- zł do 4.000.000,- zł oraz opłatę w wysokości 200.000,- zł i 0,5% od nadwyżki powyżej 4.000.000,- zł jednak nie więcej niż 500.000,- zł.

Są to bardzo poważne podwyżki, które dla pewnego rodzaju spraw będą dla obywateli barierą nie do pokonania. W szczególności dotkną przedsiębiorców ale praktycznie zamnkną drogę do sądu osobom ubiegającym się np. o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

zamknij

1 grudnia 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości podało komunikat, że zawarte w projekcie reformy Kodeksu postępowania cywilnego, miały charakter propozycji i jak cała reforma zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Z uwagi na negatywne opinie w kwestii opłat Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie podtrzymywać tych propozycji. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że ktoś uświadomił Zbigniewowi Ziobrze, że po prostu przesadził.

Dwukrotnie rośnie opłata od postępowań nakazowych. Dotychczas wynosiła ona czwartą część wpisu, według ministerialnego projektu wynosić będzie połowę wpisu.

Z 600,- zł do 2.000,- zł wzrośnie opłata od pozwu o rozwód; i w taki sam sposób opłata od pozwu o ochronę niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu i innych praw związanych z rejestracją znaku towarowego.

We wszystkich sprawach związanych ze stosunkami spółki, proponuje się podwyższenie opłaty  z 2.000,- zł do 5.000,- zł.

Wymieniając przykłady nie sposób wspomnieć o opłacie jakiej jeszcze nie było: ministerstwo proponuje abyśmy płacili 100,- zł opłaty od każdej osoby zawnioskowanej w toku procesu do wezwania jako świadek, biegły, strona postępowania !!!

Od wniosku o wydanie 1 strony kopii dokumentu w miejsce 1,- zł zapłacimy 20,- zł bo projekt przewiduje opłaty od dwudziestosronicowych „pakietów” dokumentów, licząc po 20,- zł za każde rozpoczęte 20 stron.

Wydaje się, że organizacje społeczne, konsumenckie, Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych, powinny podjąć działania lobbingowe już na etapie prac rządowych aby nie dopuścic do tak radykalnych podwyżek opłat.

Do szczegółowego omówienia proponowanych zmian w procedurze cywilnej będę jeszcze wracał. Warto jednak zapoznać się z uzasadnieniem rządowych propozycji podwyższenia opłat sądowych.Minister Zbigniew Ziobro przesłał projekt do konsultacji publicznych, w tym także z samorządami prawniczymi oraz ze związkami zawodowymi i organizacjami konsumenckimi.

jmm

Poczekaj na załadowanie przeglądarki:

Pobierz w formacie .pdf

(Opinia adw. dr Moniki Strus-Wołos)

Pierwsza – adwokacka – opinia do ministerialnego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, opracowana przez adw. dr Monikę Strus-Wołos.

Poczekaj na załadowanie przeglądarki

Pobierz w formacie .pdf

 

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Od góry

Wszystkie wpisy chronologicznie

Ładowanie…