Sprzeciw Wielkopolskiej Izby Rolniczej wobec poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Sprzeciw Wielkopolskiej Izby Rolniczej wobec poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Wielkopolska Izba Rolnicza pragnie wyrazić głęboki sprzeciw wobec proponowanego projektu zmiany ustawy o ochronie zwierząt, który skierowała grupa parlamentarzystów reprezentowanych przez przedstawiciela wnioskodawców Pana Posła Krzysztofa Czabańskiego w dniu 06.11.2017 r.

Z ubolewaniem spoglądamy na prezentowane zapisy przedmiotowego projektu poselskiego, w którym wnioskodawca dotyka obszarów o znacznej wrażliwości gospodarczej, w szczególności w branży reprezentowanej przez WIR czyli sektor rolno-spożywczy. Wielkopolska Izba Rolnicza wykonując nałożone obowiązki ustawowe jest zmuszona stanowczo zaprotestować w związku z postawą polskich parlamentarzystów, którzy przygotowując propozycje zmian, próbują kierować się szeroko pojętym humanitaryzmem, opierając się na jednostronnych badaniach i opiniach osób, którym wydaje się, iż są autorytetami w zakresie podnoszonych zagadnień, na podstawie których wnioskodawca próbuje uzasadnić cel projektowanej regulacji.

Brak symetryczności w zapisach prawnych w sposób znaczący i nie uzasadniony wzmacnia pozycje organizacji społecznych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, co powoduje tworzenie niezdrowych warunków do nadużyć z wykorzystaniem rygorystycznych zapisów, przy jednoczesnym braku doprecyzowania procedur. Dobrowolność w interpretowaniu, a także subiektywne ocenianie sytuacji oraz kwalifikowanie odpowiedzialności, w połączeniu z uzbrojeniem przedstawiciela TOZ w asystę służb mundurowych, tworzy niebezpieczny związek, przy jednoczesnym braku jasno sformułowanych zakresów czynności i obszarów dozwolonych prawem. Tworzenie warunków umożliwiających poczucie bezkarność dla przedstawiciela TOZ prowadzi do powstawania patologii.

Czytaj całość na stronach WIR >>>

Pobierz .pdf

albo poczekaj na załadowanie czytnika

 

Od góry

Wszystkie wpisy chronologicznie

Ładowanie…