Adwokat Mateusz Majewski jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej wpisanym do Krajowego Rejestru Adwokatów prowadzonego przez Naczelną Radę Adwokacką.


Języki
Languages
亚洲语言

Nr  NIP 779 23 36 178 REGON Nr wpisu na listę adwokatów: Konto bankowe: